Sammen om trivsel - Invitasjon til å være med å holde Strand åpen

Ryfast vil være gratis i hele januar og mest sannsynlig ut februar. Strand Kommune ønsker å benytte anledningen til å vise at Strand er et godt valg for å bu, arbeide og besøke. Vi ønsker å motivere næringsliv og frivillige organisasjoner til å bidra med spennende aktiviteter i denne perioden. Hovedmålet til kommunen er å tiltrekke oss flere innbyggere. Vi oppmuntrer næringslivet og frivillige lag og organisasjoner til å bli med på en dugnad med å «selge inn» kommunen vår i perioden nå som Ryfast er gratis.

Strand Kommune vil også invitere dere med på «Åpen Dag» lørdag 8 Februar kl.10.00 – 16-00. Arrangementet er et spleiselag mellom kommunen, sentrumsforeningen, Aktiv Eiendom, SR-Eiendom og DNB. Målet med arrangementet er få aktivitet i hele kommunen denne dagen. Vi oppmuntrer til å ha åpent og vise dere frem i dette tidsrommet. Kommunen vil holde Superparken (skolen på Tau) åpent fra 10 – 16 og tilrettelegge for at dere i skolens lokaler kan presentere dere både for besøkende og til egne innbyggere. Det vil bli muligheter for både innbyggere og besøkende å få se hva kommunen har å tilby av fritidsaktiviteter. Ordfører, varaordfører , rådmann, kultursjef og skolens ledelse vil være på skolen i dette tidsrommet og vil være tilgjengelige for spørsmål. Det blir muligheter til omvisning i skolens lokaler. Kulturskolen vil ha oppvisning kl.12 -13 og det vil bli informert om hvilke kulturtilbud kommunen kan tilby. Strand Videregående vil også ha åpent denne dagen og vise hva de har å tilby. Vi oppmuntrer flest mulig til å holde åpent denne dagen i tidsrommet 10 – 16.

Vi håper dette arrangementet kan bidra til engasjement og stolthet i kommunen og håper mange vil benytte anledningen til å besøke oss.

Strand Kommune og samarbeidspartnerne vil sørge for god annonsering av dette arrangementet både i Strandbuen, Stavanger Aftenblad, Sandnesposten, Solaposten med mer.

Dersom dere ønsker å ha stand på Tau Skole Superparken kan dere kontakte kultursjef trond.ole.paulsen@strand.kommune.no tlf 92817905

For andre henvendelser kan dere kontakte næringssjef Tor.Arne.Johnsen@strand.kommune.no tlf 97740339

Med hilsen

Irene Heng Lauvsnes