Salg av Holtagården

Strand kommune kjøper lokalene hvor Fagmøbler Jørpeland har butikk.

Fagmøbler Jørpeland blir drevet av Nina og Sigmund Holta, som også eier lokalene som nå selges.

-Etter 27 år med god drift av butikken, har vi fått helsemessige utfordringer som gjør det vanskelig for oss å drive videre, sier nåværende eier, Sigmund Holta. Han fortsetter: 

-Vi vil nå bruke tiden til å finne ny driver og nytt passende lokal for videre drift av Fagmøbler. Alle som ønsker, kan ta kontakt for å høre om mulighetene for overtagelse av butikken.

Butikken blir drevet som vanlig ut året 2023 i eksisterende lokaler. 

Helhetlige og langsiktige planer

Kjøpet av lokalene er en del av prosjektet arealeffektivisering og samlokalisering, som skal sikre gode, effektive og fremtidige løsninger i Strand kommune. 

-Vi setter stor pris på at Nina og Sigmund Holta selger lokalene sine til oss. Kjøp av Stålverksvegen 1 gjør at vi nå kan se på helhetlige langsiktige planer for området Rådhuskvartalet. Målet er også at vi sikrer innbyggerne i Strand gode og effektive tjenester i fremtiden, sier kommunedirektør i Strand kommune, Heidi Klaveness.

Med Rådhuskvartalet menes Rådhuset, Stålverksvegen 1 og området tidligere kalt Vasstveittomten.

-Lokalet til Fagmøbler skal bygges om til kontorlokaler. Det planlegges å benyttes for de kommunale tjenestene til Strand kommune, sier kommunedirektøren. 

Strand kommune overtar bygget 1. januar 2024, og vil tidligst åpne våren/sommeren 2024. 

Vedtak i kommunestyret

Forslaget til vedtaket i saken om "Samlokalisering av kommunale bygg - mulighetsvurdering", som ble vedtatt 15. juni 2023 av kommunestyret, var: 

  • Det opprettholdes videre dialog og forhandlinger initieres om kulturpakke i Kvalshaugvegen 6, «Lysebygget». 
  • Stålverksvegen 1, «Fagmøbler-bygget» erverves for 20 millioner og ombygges til bruk for Levekårspakken. 
  • Det utarbeides en mulighetsstudie som legger grunnlaget for Rådhuskvartalet sett under ett, med forslag til byggetrinn, innhold og kostnadsoverslag.

Det var kjøp av bygget som var grunnen til at saken var unntatt offentligheten. 

-Vedtaket som nå er gjort gir rammer for videre utvikling av tjenestene. Vi vil nå jobbe videre med å se på hvordan vi best kan utnytte arealene på en god måte og samtidig sikre gode og effektive tjenester, avslutter Klaveness.