Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune 2020-2024

Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom ble vedtatt i formannskapet den 05.02.2020. Retningslinjene legger føringer for prosesser knyttet til kunstinnkjøp i kommunal regi, og sier noe om hensikten med kunstinnkjøp.

Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune 2020-2024 (PDF, 210 kB)