Rådmannens forslag til budsjett for 2019

Klikk for stort bildeRådmannen la fram forslag til budsjett for 2019 med økonomi og handlingsplan 2019 – 2022 for Kommunestyret onsdag den 7.11.2018.

Budsjettet er tilpasset en svakere befolkningsutvikling de senere år. Dette gir lavere skatteinntekter, og lavere rammetilskudd. Veksten i frie inntekter spises opp av prisvekst og underfinansierte statlig pålagte normer. Stigende rentenivå og dermed økte renteutgifter fører også til at handlingsrommet svekkes.

 

Rådmannen er likevel tilfreds med å kunne legge fram et forslag til budsjett som fortsatt inneholder en satsing på tidlig innsats, forebygging, rusomsorg, drift av en nytt og flott skolebygg på Tau, digitalisering av Strandaskolen. Budsjettet innfrir alle bemannings- pedagog og lærernormer, øker tilbudet i PUH sektoren og gir økt kapasitet innenfor areal- og byplanlegging. Budsjettforslaget inneholder også prosjektmidler for å utvikle kommunens dagsentertilbud.

 

Formannskapet skal behandle budsjettforslaget i sitt møte 28.11 og Kommunestyret den 12.12.