Postnummer til Kolabygda - svar fra Posten Norge AS

Informasjon til våre nye innbyggere i Kolabygda:

I dag har alle innbyggere i Kolabygda postnummer 4110 Forsand. Strand kommune har kommunikasjon med Posten Norge AS for å få endret postnummer slik at alle får postnummer tilknyttet Jørpeland.

Vi har nå mottatt følgende svar fra Posten Norge AS:

Adressedatabasene her i Posten måtte oppdateres i stor grad på grunn av kommunereformen og vi er derfor godt kjent med hele reformen inklusiv alle grensejusteringer. Vi tok også tidlig et valg om å ikke fravike våre pålagte rutiner om å kun endre postnummer en gang i året, nemlig 1.oktober.

Det var derfor ingen i landet som fikk ny postadresse 1.1.2020 og første endringsmulighet er med andre ord 1.10.2020.

Vi vil da vurdere om det er steder i Norge som bør få endret sine postnummer som følge av reformen. I utgangspunktet er det ikke det ettersom vår logistikk, og dermed postnumrene, ikke baseres på kommunegrenser. Men alle saker vurderes, også deres.

Informasjon om eventuelle endringer gis etter 1.7.2020 til de berørte og til kommunene som får endringer.