Opptak i barnehage 2023/2024

Ønsker du barnehageplass i Strand fra høsten 2023 må du sende søknad innen 15. februar.

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak.

Søknadsskjema og informasjon om barnehagene med mer finner du på www.strand.kommune.no

 

Søknadsfrist 15. februar 2023