Opptak i barnehage 2021/2022

Ønsker du barnehageplass i Strand fra høsten 2021 må du sende søknad innen 15. februar. Private og kommunale barnehager har samordnet opptak.

Søknad og informasjon om barnehagene m.m. finner du på www.strand.kommune.no.

Søknadsfrist: 15. februar 2021