Opptak i barnehage 2020/2021

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak. Søknad må sendes innen 15. februar.

Søknad og informasjon om barnehagene m.m. finner du på barnehagesidene.

Søknadsfrist: 15. februar 2020