Oppgaveutvalg frivillighetspolitikk

Strand kommune ønsker å bli bedre på samskaping og innbyggerdialog og –involvering. I planprosessen vil kommunen teste ut ulike former for medvirkning, blant annet oppgaveutvalg.

Oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform hvor lokalpolitikerne samarbeider med innbyggere om å utvikle ny politikk, lage forslag til strategier og tiltak.
 
Strand kommune skal nå nedsette et oppgaveutvalg for å utforme kommunens frivillighetspolitikk.
 
Vil du påvirke hvordan frivillige og Strand kommune sammen kan skape et bedre lokalsamfunn?
 
Hvordan kan frivillige bidra til å forhindre utenforskap i kommunen?
Hva er viktig i samarbeidet mellom frivillige og Strand kommune?
Hvilke utfordringer og muligheter har betydning for samarbeidet?
 
Dette er sentrale spørsmål som skal besvares når kommunens frivillighetspolitikk skal utarbeides i samarbeid mellom folkevalgte og innbyggere.
 
Kommunen søker nå etter 10 innbyggere med ulik erfaring fra frivillig arbeid som vil være med å utforme frivillighetspolitikken i Strand.  Ønsker du å bli med, send en mail til plan- og utredningsleder Fay Veronika Kristensen fay@strand.kommune.no innen 30. juni 2018. Skriv kort hvilken erfaring du har fra frivillig arbeid.
 
Har du spørsmål kan du også kontakte henne på mobil 980 94 818 eller Frivilligsentralen ved Heidi Rygh Bowitz heidi.rygh.bowitz@strand.kommune.no / 924 50 659.
 

Hva er et oppgaveutvalg?
 
Formålet med oppgaveutvalget er å styrke samarbeidet mellom folkevalgte og innbyggerne, og sikre optimale vilkår for innovativ og ressurseffektiv utvikling.
 
Oppgaveutvalg er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensede utvalg. De skiller seg fra de eksisterende faste utvalgene ved at de også har med innbyggere, og at de har til formål å samskape løsninger på spesifikke politikkområder, problemer og utfordringer, som er definert og avgrenset, i et mandat.
 
Oppgaveutvalget er ikke å anse som et politisk utvalg etter kommuneloven, men som en metode for medvirkning.
 
Oppgaveutvalget skal søke en arbeidsform som er spørrende, preget av åpenhet og som bidrar til meroffentlighet.
 
Deltakelse i oppgaveutvalget godtgjøres ikke, verken som folkevalgt eller som innbygger.