Ny kommuneplan under arbeid

Strand kommune har startet opp arbeidet med ny kommuneplan 2019-2035.

Kommuneplanen angår alle som bor, arbeider og lever i kommunen. Kommuneplanen er kommunens viktigste verktøy for overordnet og langsiktig samfunnsplanlegging og utvikling. Planen skal avklare disse viktige spørsmålene samlet. Det er foreløpig kun samfunnsdelen som blir revidert.

Kommuneplan 2019-2035

I arbeidet med ny kommuneplan vil det være et særskilt fokus på følgende:

• Bærekraftig økonomi
• Helse i alt vi gjør
• Attraktivitet
• Samskaping og innbyggerdialog
• Klimapåvirkning og –tilpasning
• Smart-satsing

Kommuneplanen gir også lokale svar på regionale og nasjonale føringer.

Planprosessen er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.

Godkjent planprogram

I møte 2. mai 2018 godkjente kommunestyret planprogrammet for Kommuneplans samfunnsdel 2019-2035.