Ny kjørerute til ungdomsskolen

Strand kommune innfører fra mandag 6. mars et midlertidig kjøremønster til Jørpeland ungdomsskole via Resahaugvegen. 

Kart som viser nytt kjøremønster via Resahaugvegen til Jørpeland ungdomsskole Resahaugen - Klikk for stort bildeNytt kjøremønster til Jørpeland ungdomsskole

Den midlertidige kjøreruten innføres på grunn av det nødvendige oppgraderingsarbeidet i de gamle lokalene til Jørpeland ungdomsskole. 

- For å sikre en tryggest mulig adkomst til skolen innfører Strand kommune et midlertidig kjøremønster via Resahaugvegen. Den midlertidige veien som tidligere har gått igjennom skolegården til Jørpeland ungdomsskole blir nå fjernet, som gjør at elevene får et større område til lek og aktiviteter, forklarer leder i prosjektavdelingen i Strand kommune, Trond Bjørnstad. 

-Vi legger selvfølgelig til rette for at nødetater, varelevering og elever som har behov for spesialtransport, får adgang til området, sier Bjørnstad. 

Det midlertidige kjøremønsteret er gjeldende fra og med mandag 6. mars 2023. Denne kjøreruten er gjeldende frem til våren 2024, når arbeidet med ny permanent adkomstvei til skolen er planlagt ferdigstilt.  

Bidra til en trygg og aktiv skolevei 

Nytt kjøremønster vil føre til mer biltrafikk i Resahaugvegen, som er stengt for gjennomkjøring i dag. 

-Det vil bli mer trafikk i Resahaugvegen, spesielt på ettermiddager ved Staaltun. Dette fordi flere elever vil hjem fra skolen og andre vil til trening, sier Bjørnstad, og fortsetter:  

-Det er alltid tryggere når flere går og sykler. Derfor oppfordrer vi de som kan det, til å sykle eller gå. På denne måten bidrar de til å gjøre skoleveien både trygg og aktiv. Gjør også gjerne skoleveien til en hyggelig og lærerik tid sammen med andre.    

Bruk Kiss & ride og parkeringsplass ved Flerbrukshallen som før, om du må kjøre. Vis hensyn og kjør forsiktig.  

Ungdomsskolen flytter til Resahaugen 

I tillegg til nytt kjøremønster flytter Jørpeland ungdomsskole inn i skolebyggene på Resahaugen i uke 9. 

-  Nå gleder vi oss til oppstart i nye lokaler etter vinterferien. Vi har jobbet godt for å komme i mål, finne gode løsninger og gjøre det fint. Alle ansatte har gjort en strålende innsats, som jeg er glad for. I tillegger setter vi stor pris på samarbeidet vi har hatt med elever og foresatte i dette arbeidet, sier Gunn Marte Bull, rektor ved Jørpeland ungdomsskole. 

Selv om alle klasserom og administrasjonen er flyttet til Resahaugen, vil skolen måtte bruke spesialrommene på gamle Jørpeland ungdomsskole inntil videre.  

Dette skal utføres av arbeider 

Det blir laget en ny permanent adkomstvei til skolen i forlengelsen av veien mellom Fjelltun skole og Klippen forsamlingshus. Arbeidet med ny adkomstvei er planlagt ferdigstilt våren 2024. 

Vi ser frem til bedre og mer funksjonelle løsninger i skoleområdet. Inntil ferdigstillelse beklager vi ulempene som arbeidet vil medføre, og takker for tålmodigheten.