Norskprøven våren 2020

Ved Ryfylke Læringssenter blir norskprøven vår 2020 avholdt onsdag 11. mars.

Du kan melde deg opp til norskprøven på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Det er begrenset antall plasser på skriftlig prøve.

Skriftlig prøve består av tre delprøver: lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Dersom du melder deg opp til alle de tre delprøvene, koster det totalt 800 kr. Melder du deg opp til én eller to prøver, koster det 400 kr per delprøve. Den skriftlige prøven avholdes om formiddagen.

Muntlig prøve blir på ettermiddagen samme dag, eller dagen etter; torsdag 12.03. Datoene er ikke endelig fastlagt og kan komme til å bli forandret. Riktig dato kommer i prøveinnkallingen du får i posten før prøven. Prisen på muntlig prøve er 800 kr.

Hvis du har vært oppe til norskprøve tidligere, trenger du kandidatnummeret ditt for å melde deg opp. Dette finner du på prøvebeviset. Ellers trenger du fødselsnummer eller DUF-nummer for oppmeldingen. Du vil få en faktura fra Strand kommune et par uker etter at påmeldingsfristen er ute. Det er også mulig å betale med Vipps.


Oppmelding skjer fra 20.01. klokka 09:00 til 24.01. klokka 23:59 på https://www.kompetansenorge.no/norskprove/ . Her kan du også finne mer informasjon om prøvene. Du er velkommen til å ta kontakt med Ryfylke Læringssenter på tlf. 51742920, eller på e-post til elise.norland.sorheim@strand.kommune.no  eller harald.skoddan@strand.kommune.no .