Navnekonkurranse til Gapahuken i Dalen som er laget av Oliver Vogt

Frist for innsendelse av forslag settes til mandag 22.03.2021 kl 09:00

Vinneren får et Ryfylkebyens sentrums gavekort  på kr 3000,-

Forslag sendes til ordforer@strand.kommune.no

Viser stolt frem ny gapahauk - Klikk for stort bilde 

Kart til gapahauken - Klikk for stort bilde