Naturtypekartlegging på Tau

Miljødirektoratet starter i juni en kartlegging av naturtyper i Rogaland.

For Strand kommune gjelder dette ett område nordøst for Tau, se vedlagt kart.

Klikk for stort bilde

Biologer vil på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegge områdene til fots og registrere i kart de stedene som tilfredsstiller ett sett med utvalgte naturtyper. Oppdraget starter i juni 2019 og i løp av sommeren og høsten vil flere områder i Rogaland bli kartlagt.

 

Berørte grunneiere vil få egen varsling med informasjon.

 

For ytterligere informasjon kan du følge denne lenken til fylkesmannen.no