Middagslevering i Strand kommune

Strand kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som er interessert i å få til en ordning for middagslevering til eldre og syke hjemmeboende i Strand kommune.

Strand kommune har avsatt 100 000 kr pr år i inntil 4 år, som skal bidra til å få en slik ordning til å fungere. Støtten er forbeholdt å dekke utgifter ved tilrettelegging og transport av maten til beboerne.

Ordningen skal anses som et tilskudd, hvor den/de som får tildelt midlene sikrer at utkjøring av maten blir ivaretatt. Det legges opp til årlig evaluering av ordningen.

Målet med tilskuddsordningen å kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat.

Krav til mat og levering

  • Menyen som tilbys skal være variert, og bidra med å dekke ernæringsbehovet for eldre og syke.
  • Mulighet for å justere menyen etter innspill.
  • Mulighet for å få levert most mat, allergivennlig mat og vegetar.
  • Det må etableres en enkel og brukervennlig bestillingsløsning.
  • Tjenesten må kunne tilbys i ukedager, men det er også ønskelig og behov for levering i helger/helligdager.
  • Kundene bør ikke forvente ulik pris basert på bosted i kommunen.

Det oppfordres til et samarbeid mellom frivillige og kommersielle aktører for å få til en bærekraftig løsning.

Strand kommune ønsker tilbakemeldinger og innspill fra aktører som er interessert i å levere
produksjon av mat og/eller transport. Det bes i den forbindelse om at interesserte aktører
presenterer hva de kan tilby og hvilke forutsetninger de har for å kunne levere tjenesten.

Besvarelse og spørsmål skal sendes til jarle.karlsen@strand.kommune.no innen 23.05.2022.