Meld fra om døde fugler eller andre dyr

Foreløpig er det ikke påvist fugleinfluensa i Rogaland. 

Det er blitt påvist fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark og lokale myndigheter jobber med å fjerne døde fugler og redusere smitte til andre fugler.

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Rogaland. Men dersom du oppdager døde eller syke fugler eller andre dyr og mistenker fugleinfluensa, meld fra til Mattilsynet på e-post: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Mer informasjon på Mattilsynets hjemmeside.