Luftkvalitet er viktig for folkehelsen

Nå kan publikum gå inn på nettet og finne luftkvalitet i Norge. Det varsles for nitrogendioksid, fint svevestøv, summen av fint og grovt svevestøv og bakkenær ozon. Det vises også hvilken kilde som forurenser for eksempel: vedfyring, veitrafikk osv.
Enkle valg på sted gir deg informasjon der du ønsker.

Luftkvalitet for Strand