Legenes sommerferier 2022

Jørpeland legesenter, Rådhusgaten legegruppe og Tau legesenter:

JØRPELAND LEGESENTER
Hanna Moldekleiv 20.06 - 10.07 og 01.08 - 07.08
Win Min Oo 11.07 - 07.08
Victoria Olsen 20.06 - 17.07
Torstein Tjemsland 18.07 - 28.08

RÅDHUSGATEN LEGEGRUPPE
Alvine Nomeny Feujo 27.06 - 17.07
Preben B. Strand 27.06 - 17.07
Ole Torvanger 18.07 - 14.08
Lis1 Christian Hauge 18.07 - 07.08
Lars Johan Tveit 13.06 - 19.06 og 24.06 - 30.06
Anne M Hanstad 13.06 - 19.06 og 24.06 -30.06

TAU LEGESENTER
Hans Erik Haver 20.06 - 17.07 og 15.08 -21.08
Jakob Neverdahl 20.06 - 17.07
Anja de Jong 18.07 - 14.08
Herman Doeland 18.07 - 14.08
Svein Magne Dahl 13.06 - 28.08
Lis1 Vår Bjånesøy 27.06 - 17.07
Kommuneoverlege Rosie Lund 18.07 - 14.08

Vikarer vil i tillegg jobbe på Jørpeland legesenter og legevakt.

HELSELEDER