Kunnskap om smitte i barnehager og skoler

Den viser at barnehager og skoler er trygge steder å være, også når smittetallene er høye

  

•    vaksinen gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom
•    det er ikke vesentlig mer smitte blant ansatte i barnehager og skoler, enn blant andre voksne
•    barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona
•    jevnlig testing er et effektivt smitteverntiltak 


 Se hele oppsummeringen av hva vi vet om smitte i barnehager og skoler.