Koronaregler i Strand

Strand kommune følger regler og anbefalinger fra regjeringen, og har ikke vedtatt ytterligere lokale tiltak.

Dersom du er i minste tvil om smitte, ta kontakt med din fastlege for å avtale koronatest. Ikke møt på teststasjon uten avtale.
 

Sentrale føringer

Nasjonale regler og anbefalinger finner du på Regjeringen og Helsenorge. Reglene og anbefalingene gjelder for hele landet - også for Strand kommune.
 

Smittestopp appen

Hjelp oss med smittesporing og installer gjerne den nye «Smittestopp-appen».