Koronaregler i Strand

Kommuneledelsen besluttet 14.04.2021 å følge retningslinjer fra regjeringen, og ikke ha lokale regler i tillegg til de nasjonale føringene.

Dersom du er i minste tvil om smitte, ta kontakt med din fastlege for å avtale koronatest. Ikke møt på teststasjon uten avtale.

 

 

Sentrale føringer

Nasjonale regler og anbefalinger finner du på Regjeringen og Helsenorge. Reglene og anbefalingene gjelder for hele landet - også for Strand kommune.
 

Smittestopp appen

Hjelp oss med smittesporing og installer gjerne den nye «Smittestopp-appen».