Koronaråd til de som har vært i kommuner hvor det er påvist mutert virus

Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

I flere kommuner er det påvist et mutert virus og disse kommunene er det iverksatt strenge tiltak for å stoppe smittespredningen.

Rådene fra smittevernoverlegene er som følger:

  • Vi fraråder alle reiser til området som ikke er strengt nødvendige.
  • Vi oppfordrer alle som kommer tilbake til Rogaland om å være varsom med de som du omgås med.
  • Vi anbefaler å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.
  • Vi oppfordrer alle som har vært i de aktuelle kommunene om å være spesielt oppmerksomme på om de utvikler symptomer på covid19 sjukdom.
  • Selv lette symptomer som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.
  • Har du i løpet av de siste 10 dagene hatt nærkontakt med noen som har hatt opphold i en av disse kommunene, må en vise varsomhet, og ha lav terskel for å teste seg.
  • Du blir frarådet å gjennomføre besøk på sykehjem og omsorgsboliger de første 10 dagene etter hjemkomst fra disse kommunene.

Dersom du allerede har testet deg uten symptomer:

  • Dersom du har testet deg uten å ha symptomer etter å ha kommet tilbake fra dette området bør du likevel følge rådene om å være varsom og følge godt med på egen helse. Du må teste deg på ny dersom du får symptomer.