Kommunestyrevalget 2023 - godkjente valglister

Valgstyret i Strand kommune har godkjent ti valglister til kommunestyrevalget 2023:


Valgliste Arbeiderpartiet - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 434 kB)

Valgliste Fremskrittspartiet - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 333 kB)

Valgliste Høyre - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 537 kB)

Valgliste Industri- og Næringspartiet - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 317 kB)

Valgliste Kristelig Folkeparti - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 426 kB)

Valgliste Miljøpartiet De Grønne - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 262 kB)

Valgliste Rødt - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 456 kB)

Valgliste Senterpartiet - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 454 kB)

Valgliste SV - Sosialistisk Venstreparti - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 359 kB)

Valgliste Venstre - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 459 kB)