Kommunestyrevalg 2023 - listeforslag i Strand

I dag gikk fristen ut for å levere lister til årets kommunestyrevalg. Strand kommune har mottatt listeforslag fra ti partier:

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Valgstyret skal behandle sak om godkjenning av listeforslagene i møte 11. mai.

Valgdag for årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 11. september.

Her finner du navn på kandidater og mer informasjon om valget.