Kommunedirektørens budsjett og økonomiplan

Årets budsjettforslag fra kommunedirektøren, og økonomiplan for de neste fire årene er nå klar.

-Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan, inneholder budsjett for alle tjenester og oppgaver som kommunen skal gjøre de neste fire årene, forklarer Heidi Klaveness, kommunedirektør i Strand kommune. Hun fortsetter: 

- Årets budsjettforslag inneholder viktige grep for en bærekraftig kommuneøkonomi. Hva som blir det endelige budsjettet, bestemmes av kommunestyret 14. desember.

Budsjettforslagene blir vurdert og justert av våre politikere. I desember er det kommunestyret som vedtar den endelige økonomi- og handlingsplanen for det kommende året.

 Les budsjettet på nett i framsikt.