Kommunalt Næringsfond - bevilgninger

Frist for neste søknadsrunde er mandag 19 oktober.

Strand kommune fikk inn 8 søknader til det nyopprettede Næringsfondet ifb med Covid-19.

5 av søknadene er innstilt for tildeling av midler i denne runden, mens for 2 av søknadene ble behandlingen utsatt. 1 søknad ble avslått. Totalt ble det bevilget om lag 670 000 kr til prosjektene.

 

Følgende organisasjoner er tildelt midler:  

  • ERA Konserter & Underholdning AS
  • Oliver Sebastian Vogt ENK
  • Preikestolen Fjellstue Drift
  • Kafe Marthel AS
  • Fjordexpedition v/Øyvind Stuvik

For søknad og mer informasjon se denne artikkelen.