Kjenner du en aktuell kandidat?

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dele ut en folkehelsepris i hvert fylke årlig. Prisen vil deles ut i Rogaland for fjerde gang i år.

Kriterier for prisen

Prisen bør gis til noen eller noe som:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Har hatt stor betydning for folkehelsen og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Prisen kan ikke tildeles egne og nåværende tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Tips om aktuelle kandidater sendes til:

Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland
Torgveien 15 A
4016 Stavanger

eller e-post: rogaland@nasjonalforeningen.no
Frist for forslag er 15. mars 2023.

nasjonalforeningen for folkehelsen skrevet på rød bakgrunn med et hjerte. - Klikk for stort bilde