Kartlegger sjøørretbekker

Denne uka er fiskebiologer fra NORCE LFI i Strand. På oppdrag fra Ryfylke vassområde kartlegger de leveforhold og tetthet av sjøørret i sju bekker i kommunen.

I går blei Fiskåna med sidebekker på Jørpeland undersøkt. Det ble funne ulike tettheter med laks, men mest av alt ørret. Det ble og registrert menneskeskapte vandringshinder, manglende kantvegetasjon og unaturlig mye finsedimenter som gir lite skjul for fisken. Rapport fra arbeidet, som og vil beskrive forslag til mulige forbedrende tiltak, blir levert i løpet av vinteren 2021. Dette som en del av arbeidet med vannforskriften.

De andre bekkene som blir undersøkt er Botneelv, Leirangbekken, Svinesbekken, Lerangbekken, Strandåna og Tuåna.

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde