Introduksjon av ny e-Torg løsning i kommunen

Klikk for stort bildeStrand kommune vil introdusere en ny løsning for kjøp av kart, 3D-modeller, meglermapper og eiendomsopplysninger.

e-Torg gjør ting enklere og sparer deg for masse tid til innhenting av kart- og eiendomsinformasjon fra kommunen.

I tillegg er e-Torg tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24/7, og har alltid kommunens mest oppdaterte- og offisielle data.

Kartbestilling

Selvbetjeningsløsning har bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format, samt kjøp av 3D modell inklusive basiskart. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonsplan m.m.


Situasjonskartmappe

Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart.

Det skal dokumenteres at berørte naboer er varslet og om søknaden/meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke.

Til denne dokumentasjonen trenger du et situasjonskart med plan- og naboopplysninger som ikke er eldre enn ett år.

Her får du også en plan- og områdeanalyse som viser hvilke DOK datasett som berører din eiendom (flom, skred, kulturminner ect), og alle planer eiendommen din berøres av, både gjeldene og planlagte reguleringsplaner, samt gjeldene kommuneplan med tilhørende dokumenter.

 

Meklerpakke

Dette blir satt opp som en semi-automatisk løsning i begynnelsen av 2021.

 

e-Torg løsningen vil bli satt opp nå fra desember 2020, og den gamle løsningen for bestilling av automatisk situasjonskart vil fases ut fra 01.01.2021.

Bestilling av situasjonskartmappe vil fra nå av koste noen kroner, men denne summen vil bli trykket i fra når denne brukes i byggesaken/delingssaken.

Håper dere blir fornøyde med den nye e-Torg løsningen vår.

e-Torg