Introduksjon av ny e-Torg løsning i kommunen

Klikk for stort bildeStrand kommune introdusere en ny løsning for kjøp av kart, 3D-modeller, meglermapper og eiendomsopplysninger.

e-Torg gjør ting enklere og sparer deg for masse tid til innhenting av kart- og eiendomsinformasjon fra kommunen.

I tillegg er e-Torg tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24/7, og har alltid kommunens mest oppdaterte- og offisielle data.

På e-Torg finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel – og mange andre nyttige produkter, som gjør hverdagen din enklere.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.

Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger.


Situasjonskartmappe/nabovarsel

Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart.

Det skal dokumenteres at berørte naboer er varslet og om søknaden/meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke.

Til denne dokumentasjonen trenger du et situasjonskart med plan- og naboopplysninger som ikke er eldre enn ett år.

Situasjonskartmappe inneholder:

 • Planrapport - oversikt over hvilken planer som gjelder for eiendommen
 • Områdeanalyse - viser ulike temakart for valt område
 • Kommuneplan
 • Reguleringsplan m/bestemmelser
 • Situasjonskart med vann og avløp ledninger
 • Temakart
 • Rørleggermelding
 • Situasjonsplan og hva som kreves

Nabolisten genereres automatisk ut i fra hvilke eiendommer som er valgt i eget produkt, samt at du kan legge til, eller trekke i fra eiendommer slik en ønsker, men HUSK det er alltid ansvarlig søker som er ansvaret for at alle naboer er inkludert (eks gjenboere, avstand til nærmeste festetomt osv)

Meklerpakke

Meglerpakken inneholder oppdaterte sanntidsdata – både fra matrikkel, grunnbok og kommunale data. Her finner du alt du trenger i en kommunal meglerpakke:

 • Matrikkelrapport
 • Grunnkart
 • Eiendomskart med grenser
 • Godkjente bygningstegninger
 • Gjeldende planstatus med bestemmelser
 • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
 • Opplysninger om
  • Vei, vann og avløp
  • Kommunale avgifter
  • Restanser eller legalpant

 

e-Torg løsningen ble satt opp i desember 2020, og den gamle løsningen for bestilling av automatisk situasjonskart vil fases ut i starten av 2021.

Håper dere blir fornøyde med den nye e-Torg løsningen vår.

e-Torg