Innstillingen til årsbudsjett

I Formannskapsmøtet 27.11.2019 ble budsjettet for 2020 vedtatt.

Jfr. Kommuneloven § 45, 3. ledd, skal innstillingen til årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14.dager før den behandle i kommunestyret.