Innspill til kommunens spareplan 

I forbindelse med utarbeidelse av budsjettforslaget, ønsker Strand kommune innspill på hvordan vi kan kutte kostnader og samtidig få til god samfunnsutvikling. 

En analyse av kommunens økonomiske situasjon viser at Strand kommune må spare 50 millioner. 

-Alle steiner må snus nå som vi skal finne innsparing for 50 millioner kroner. Dette vil få betydning for tjenestene våre. Det er derfor naturlig å involvere innbyggerne, lag, foreninger og andre, som har forslag til hvordan kommunen kan jobbe smartere og kutte kostnader, forklarer Heidi Klaveness, kommunedirektør i Strand kommune. Hun fortsetter:

-Strand er en attraktiv kommune som leverer gode tjenester. Det skal vi fortsette med, men kanskje på en litt annen måte. 

Utgifter har økt mer enn inntekter

I likhet med mange norske kommuner har Strand en krevende økonomi. 

-Oppgraderingsbehovet for kommunale bygninger er stor, og etterspørselen etter kommunale tjenester økende. I tillegg gjør høy inflasjon og økte renter situasjonen enda mer utfordrende. Vi ser derfor behovet for omstilling og større kostnadskutt for å sikre en sunn og bærekraftig økonomi, sier kommunedirektøren.

50 millioner utgjør omtrent fire prosent av budsjettet. Det er for tidlig å si noe om hva som er aktuelle tiltak, som for eksempel nedbemanning eller økte avgifter, men ingenting kan avvises før alle innspill er nøye vurdert. 

- Vi må være åpne for at oppgaver løses på andre måter enn i dag. Gjerne også i større grad gjennom samarbeid mellom kommuner, innbyggere, frivillighet, næringsliv og andre aktører. Det er viktig at vi er sammen om de gode løsningene, avslutter Klaveness. 

Gi innspill via skjema

QR-kode til innspillskjema https://forms.office.com/e/wWL42J6mz8 - Klikk for stort bilde

Innbyggere og andre kan gi innspill via skjema i Forms, som du finner her

Vi gjør oppmerksom på at innspill og alt innhold er offentlige. Husk derfor å unngå sensitiv informasjon. 

Frist for innspill er søndag 17. september.

Det ferdige budsjettforslaget skal legges fram for politisk behandling 8.november. Kommunestyret gjør endelig vedtak i desember.