Innbyggerundersøkelse – Nærmiljø og nabolag

Strand kommune jobber med revisjon av kommuneplanens arealdel for 2023-2035. I den forbindelse ønsker vi informasjon og innspill til arbeidet med utvikling av nærmiljø og nabolag. 

Følg linken for å delta i undersøkelsen: Innbygger undersøkelse

Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over tilgangen til felles uteområder og bruken av disse. Undersøkelsen er også et medvirkningsverktøy for innbyggere til å komme med meninger og innspill om nærmiljøet. Undersøkelsen tar 5-10 minutter. 
Undersøkelsen er åpen frem til og med 21. november
Det blir trekning av 3 gavekort til en verdi av 2 000kr for de som deltar på undersøkelsen. 

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte Natasha Espelid på natasha.ruth.espelid@strand.kommune.no eller på telefon 452 97 880