Innbyggerundersøkelse for Strand kommune

Strand kommune ønsker å bedre kvaliteten på våre tjenester og kommunen vi bor i. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å høre dine erfaringer med, og synspunkter på de tjenestene kommunen tilbyr.

Derfor vil 1500 tilfeldig utvalgte etter geografi og alder bosatt i kommunen i disse dager motta en spørreundersøkelse vi håper flest mulig kan delta på.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på Strand kommunen sin hjemmeside/ facebook samt i lokalavisa Strandbuen.


Vi ønsker å premiere to deltakere som svarer elektronisk på undersøkelsen med hver sin Chromebook.