Informasjon til elever og foreldre - chromebook

Alle elevene i Strandaskolen får i løpet av august utlevert en Chromebook, som blir et viktig arbeidsredskap på skolen og hjemme.

Elevene skal lære seg å arbeide med læringsteknologi på nye måter. De skal sammen med trygge voksne få oppleve frihet, ansvar, utvikling og mestring i møte med arbeidsredskapet.

Her finner dere en lenke med informasjon om bruk av chromebook i Strandaskolen. Foresatte undertegner avtalen digitalt – ved bruk av BankID. Dere velger først språk for avtalen (bokmål/nynorsk/engelsk/arabisk/polsk).

Ta kontakt med skolen dersom dere ikke har anledning til å signere digitalt.