Informasjon om videre strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Kommunene skal ikke lenger beregne strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og åpnes for søknader for perioden april- juni 2022 i siste halvdel av august.

Se informasjon fra lottstift her.