Informasjon om innskriving 1. klasse i Strandaskolen

Gjelder for de som skal begynne i 1. klasse i Strandaskolen (Nordre Strand oppvekstsenter, Tau skole og Resahaugen skole)

Hvem skal meldes inn?

 

For skoleåret 2019-2020 gjelder følgende:

Barn som er født i 2013 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2019-2020.

Barn som fikk utsatt skolestart høsten 2018 (født 2012)

 

Det blir sendt ut brev fra Strand kommune via "SvarUt" 12. november. I dette brevet får du informasjon om hvordan du melder inn ditt barn, og hvordan du eventuelt kan få hjelp til dette.

Innmeldingen vil skje digitalt og må utføres i perioden 12. - 26. november via Oppvekstportalen.

Det kan søkes ytterlige informasjon på skolenes hjemmesider.