Hverdagsrehabilitering – Ny satsing i Strand kommune!

«Kari, 76 år, var en aktiv dame før hun brakk lårhalsen. Hun blir nå for det meste sittende i lenestolen, da hun har smerter og blir utrygg når hun skal gå, lage seg mat og vaske klær. Hun er veldig redd for å falle igjen. Hun har ikke hatt tjenester fra kommunen tidligere, men må nå ha daglig hjelp av blant annet av hjemmesykepleien.»

Strand Kommune ønsker å satse på intensiv rehabilitering i hjemmet for personer som har hatt en funksjonssvikt og har derfor opprettet et spesialistteam i hverdagsrehabilitering. Målet er å støtte personer som Kari til å mestre hverdagsaktiviteter igjen med fokus på det som er viktig for henne. Det er viktig at Kari er motivert for egeninnsats, da mye av fremgangen er et resultat av innsatsen som legges ned gjennom hele dagen.

 

Teamet i Strand Kommune består av 3,4 stillinger, fordelt på to fysioterapeuter, en ergoterapeut, en sykepleier og en helsefagarbeider. Vi går hjem til bruker og trener daglig på hverdagslige aktiviteter over en periode på fire uker. Hverdagsrehabilitering ligger tett opp mot tankegangen om hverdagsmestring, der bruker skal være mest mulig aktiv og utnytte egne ressurser. Dette er allerede et etablert tankesett hos hjemmesykepleien og vi ønsker videre å jobbe sammen for å utvikle helthetlige tjenester til det beste for bruker. Hovedmålet er at personer som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem og være så selvhjulpne som mulig.