Høring: Retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdig drikk

Vi sender med dette ut en høring av retningslinjene for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Strand kommune for perioden 2020 – 2024. Retningslinjene evalueres og vedtas av nytt kommunestyre hvert 4. år.

Alle som ønsker kan komme med uttale selv om du ikke har mottatt høringsbrev fra kommunen.

Vedlagt finner du retningslinjene fra forrige periode (2016-2020), alle kan foreslå endringer eller komme med uttale til retningslinjene. Alle høringsuttalelser vil tas med i saksfremlegg til behandling av de nye retningslinjene.

Høringsfrist er 6.10.2019

Vedtatte retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdigdrikk i Strand kommune for perioden 2016 -2020.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@strand.kommune.no eller gjennom webskjema.

Ved innsending kan saksnummer 19/1826 oppgis i feltet Saksnr./refnr.