Høring - lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann

Forslag til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe for kommunene på Jæren og sørlige del av Ryfylke.

Kommunene Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laget forslag til ny lokal avløpsforskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Ny avløpsforskrift for Jæren og sørlige del av Ryfylke er hjemlet i Forurensningsforskriften kapittel 12 og gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann hus, hytter og lignende mindre enn 50 pe (personekvivalenter).

Forskriftsforslaget og høringsdokumenter finner du her:

Høringsnotat (PDF, 295 kB)

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i kommunene på Jæren og sørlige del av Ryfylke - høring (PDF, 78 kB)

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke (PDF, 186 kB)

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylk - kommentarer (PDF, 230 kB)

Kartet som hører til forskriften finner du her.

 

Eventuelle merknader kan sendes til postmottak@strand.kommune.no  innen 15.12.2020.
Innspill må merkes med saksnummer 19/1974.