Høring – kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan for utvikling av Strandasamfunnet frem mot 2035. De strategiske valg og grep planen definerer skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og å øke kommunens attraktivitet, hvor innovasjon og samskaping er sentrale virkemidler.

Sammen om trivsel - Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 høringsutkast

Vedlegg og bakgrunnsinformasjon

 

Planen definerer 4 strategiske mål for utviklingen av Strandasamfunnet

  1. Strand har en sunn økonomi som fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling
  2. Strand er et lavutslippssamfunn som er sikkert og trygt å bo i
  3. Strand har et inkluderende lokalsamfunn med høy livskvalitet for alle
  4. Strand er Rogalands best bosteds- og næringsattraktive kommune

Hva må til for at dette skal realiseres? Hvordan vil du at Strandasamfunnet skal utvikles frem til 2035? Har du konkrete ideer som bil bidra til at kommunen når målene?

Vi ønsker dine meninger! Har du kommentarer eller innspill til planen ber vi om at du formidler disse til oss innen 21. juni 2019. Innspill sendes via kommunens hjemmeside ved å skrive høringsuttalelse her, på e-post til postmottak@strand.kommune.no eller til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland. 

Kommunen inviterer samtidig til åpning av førskolebarnas kunstutstilling «Hva er bra med å bo i Strand?» og åpent møte om samfunnsdelen tirsdag 21. mai kl 19.00 i Torghuset. Vel møtt!

Har du spørsmål kan du kontakte Fay Veronika Kristensen, leder strategi og plan, på epost fay@strand.kommune.no eller mobil 980 94 818.