Høring for tilsynsstrategiplan for byggsaker 2023 - 2024

Bilde av byggetegninger for bruk under tilsyn - Klikk for stort bildeTilsyn av bygg

Forvaltningsutvalget i Strand kommune har i møte 16.11.2022 vedtatt å sende vedlagt tilsynsstrategiplan for byggesaker ut på høring.

I tilsynsstrategiplanen omtales kommunens rolle som tilsynsmyndighet i byggesaker, herunder hvilke generelle prioriteringer som legges til grunn for kommunens arbeid i tiden som kommer. En overordnet kommunal målsetting er å øke antall tilsyn i byggesaker fremover for å sikre god kvalitet i det som bygges og med det hindre byggfeil.

Et siktemål med økt tilsyn i byggesaker er videre å sikre god dialog mellom Strand kommune og ansvarlige foretak/tiltakshavere samt øke kompetansen i alle ledd.

 

Kommunen ønsker gjerne innspill til tilsynsstrategiplanen fra byggenæringen og innbyggerne. Innspill kan sendes kommunen enten til postmottak@strand.kommune.no eller til  Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.

 

Frist for innspill settes til 1.1.2023.

Tilsynstrategiplan for byggesaker 2023-2024 versjon per 28_10_22 (PDF, 360 kB)