Hjelp til kjøp av bolig til barnefamilier

Strand kommune har besluttet å selge to helt nye boliger til barnefamilier som ikke har anledning til å kjøpe bolig på det åpne markedet selv. Boligene er denne gangen øremerket familier med flyktningbakgrunn som har varig opphold i Norge.

Husdrømmen kan gå i oppfyllelse - Klikk for stort bilde

Du kan ikke eie eller ha eid bolig i Norge før og familien må ha minst 4 barn under 16 år.  Familier med 3 barn kan likevel søke og vil bli tatt med i trekningen dersom vi mangler kandidater med minst 4 barn.Boligene blir finansiert av startlånordningen til Husbanken og det stilles derfor krav til at søker fyller vilkårene for startlån. Minst en av foreldrene må derfor ha fast inntekt.

Kriterier i fem spørsmål:

  1. Kom du/ dere til Norge som flyktning?
  2. Har du/ dere minst 4 barn?
  3. Har familien minst en fast inntekt eller en konkret og realistisk plan om fast inntekt i løp av kort tid?
  4. Har du/ dere vært folkeregistrert i Strand kommune de siste tre årene?
  5. Har du/dere varig oppholdstillatelse?

Du forplikter deg ikke til å kjøpe boligen selv om du sender inn søknad om å kjøpe. Dersom boligen ikke faller smak eller fremtidig budsjett blir for stramt, kan du trekke søknaden din. 

Søknadsfrist

01.05.2023

Søk om å få kjøpe bolig ved å fylle ut dette skjemaet.

Strand kommune selger to boliger

Selemorkvegen 1B, 4100 Jørpeland
4 soverom, 2 249 kr i månedlige fellesutgifter, internett og TV.
Boligen har egen parkeringsplass med elbillader og utebod. 
Nærhet til Jørpeland sentrum og gåavstand til skole mm. Nærhet til kollektivtransport.
Rekkehuset er ferdigstilt i 2022 og er et moderne bygg med høy standard. 
Pris 3 500 000,-

Selemorkvegen 3B, 4100 Jørpeland
3 soverom, 1 709 kr i månedlige fellesutgifter, internett og TV.
Boligen har egen parkeringsplass med elbillader og utebod. 
Nærhet til Jørpeland sentrum og gåavstand til skole mm. Nærhet til kollektivtransport.
Rekkehuset er ferdigstilt i 2022 og er et moderne bygg med høy standard. 
Pris 2 400 000,-

Klausul

Strand kommune selger boligene med klausul om gjenkjøpsrett.
Det betyr at dersom den som kjøper bolig skal selge den igjen, har Strand kommune rett til å kjøpe boligen tilbake. 
 

Kvalifiserte med i loddtrekning

Dersom svaret er «ja» på alle spørsmålene over, er familien din i målgruppen for å kjøpe en av disse boligene og du kan sende inn søknad om å få kjøpe. 
Når Strand kommune har mottatt søknaden, vil den bli vurdert ut ifra opplysningene du legger inn. Dersom vi vurderer at familien din fyller vilkårene, blir dere med i loddtrekningen om hvem som skal få kjøpe bolig. Den familien som blir trukket ut, blir kontaktet av Strand kommune og vil få beskjed om å sende inn søknad om startlån. Det er behandlingen av startlånsøknaden som vil avdekke om boligen er tildelt på riktig grunnlag.


Dersom opplysningene ikke stemmer og/eller det vurderes som uforsvarlig å gi lån med bakgrunn i familiens økonomiske situasjon, vil kommunen trekke tilbake tilbudet om kjøp av bolig, og trekke ny aktuell familie fra eksisterende søkermasse. 

Andre gjeldene lover

Alle søknader blir behandlet etter forvaltningsloven og vil bli arkivert etter § 9 1. ledd i Forskrift om offentlege arkiv når det gjelder journalføring.
Søknadene blir bevart fordi dokumenter som gjelder kommunal eiendomsforvaltning skal bevares, jamfør Riksarkivarens forskrift §7-33 (1) b)

Strand kommune vil derfor arkivere opplysningene som blir sent inn, og behandle alle opplysninger konfidensielt. Antall søknader vil opplyses om offentlig, men navn på søker og andre opplysninger er taushetsbelagt. 

Tildelingskriterier for boliger i "bolig til eie" i Strand kommune

Link til politisk sak: Bolig til eie

Søknadskjema for kjøp av kommunal bolig