Helsepersonell vil nå få tilbud om oppfriskningsdose med Pfizervaksine!

vaksine - Klikk for stort bildevaksine Nå har regjeringen åpnet opp for en oppfriskningsdose med Pfizervaksine til alle i omsorg og helse.
Denne er aller viktigst for de som jobber med de pasientene som er mest utsatt for alvorlig sykdom hvis de blir smittet, dvs alle i omsorg. Men tilbudet gjelder for alt helsepersonell. 

Vi skjønner at det kan være en viss 'vaksinetrøtthet' blant noen av dere og prøver å gi et fleksibelt tilbud med at en kan velge dato og tid for oppmøte på Tau Aktivitetshus selv. Vi kan ikke gå rund og vaksinere i virksomhetene pga kort holdbarhet til vaksiner og at de kommer i flerdoseglass og ikke i enkeltdoser, og at ikke hele avdelinger kan vaksineres på likt pga ev. reaksjon etter vaksinen som kan innebære frafall fra jobb en dag eller to. 
Derfor håper vi at flest mulig bestiller time fra 2411 og utover slik at alle de som ønsker det kan få sin 3. dose før jul. Husk at det må gå minst 1 uke fra annen vaksine og minst 6 måneder fra dose nr 2!! Dette må du passe på selv når du bestiller time. (Er du usikker på når du fikk dose 2 kan du finne datoen for det på Helsenorge.no)

For å bestille time kan du gå inn på https://timebestilling.remin.no/strand/ eller ringe vaksinetelefonen 90238311.

Mvh, Anja de Jong, smittevernoverlege i Strand