Har du lyst til å jobbe 3.hver helg i omsorg?

Institusjon Jonsokberget (rehab/korttidsavdeling) har ledige faste helgestillinger og vikariater. Stillingene passer for studenter/elever!