Gullur jubilanter i Strand kommune 2017

I Strand kommune har vi delt ut gullur til ansatte som hadde 25 års tjenestetid i 2017.

Gullur ble overrakt av ordfører på i forbindelse med en tilstelning på Verkshotellet.

Jubilantene som møtte var Hildur Heggland, Gunn Flage, Ingeborg Vatne og Arnhild Karlsen.

I tillegg hadde Strand kommune følgende jubilanter som også får tildelt gullur: Linda Adams, Hilde Kjellevold, An-Magritt Nilsen, Asbjørn Voster og Kari Meling.

Overreking av gullur - Klikk for stort bilde