Godkjent detaljregulering for Autbø på Sør-Hidle, plan 1130201507

Perspektiv - Klikk for stort bilde Strand kommune har godkjent detaljplan for Autbø på Sør Hidle Gnr.65 Bnr.2.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 10 nye fritidsboliger på selveiertomter. Planforslaget er i strid med kommuneplanenes arealdel, men omfanget av planforslaget er så lite at krav om konsekvensutredning likevel ikke slår inn.

Planforslaget omfatter totalt 11,65 daa.

Eventuelle merknader sendes innen 10.mai til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post.

Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser