Gjennomføring av testing i forbindelse med oppstart i barnehage og skole januar 2022

Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler anbefales å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien, helst samme morgen. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose (3.dose koronavaksine) for mer enn en uke siden, skal ikke testes.  

De som har selvtest hjemme, benytter denne før elevene kommer på skolen 4. januar. Strand kommune har tilgjengelige tester for ansatte og elever på skolene mandag 3. januar, og den enkelte skole informerer hjem om hvor tester kan hentes via egen meldingstjeneste.

Strand videregående skole starter opp for elevene mandag 3. januar, og har eget opplegg for sine elever og ansatte.

OBS! Det er viktig at alle med symptomer holder seg hjemme. Selvtesten er ingen garanti for at du ikke får korona i løpet av kort tid, så ved nyoppståtte symptomer skal du ta ny test.