Fv528 Tjøstheim ved Strand kirke vil periodevis være stengt i tidsrommet 14. august – 17. august 2018.

Det gjelder følgende klokkeslett: 09-11, 11.30-13.30, 14-16, 16.30-18.30 og 19-21.
Det vil være manuelle dirigenter tilstede.

Utrykningskjøretøy og buss i rute slippes gjennom.