Fugleinfluensa og Newcastlesyke i Rogaland

Mattilsynet opphever restriksjoner etter Newcastlesyke i Rogaland, men fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i samme område

Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland. Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endringer siden nesten like restriksjoner gjelder etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i et anlegg i det samme området.

Informasjon om situasjonen og hvilke restriksjoner som gjelder for bønder, andre med fuglehold og folk som driver med jakt finner du på Mattilsynets nettsider. Sidene oppdateres fortløpende. 


Disse sonene eksisterer nå: