Fugleinfluensa og hobbyfjørfe

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Rogaland. Sykdommen utgjør først og fremst en risiko for fugler da den er svært smittsom.

Smitte fra villfugl til fjørfe kan få alvorlige konsekvenser for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med å bevare nasjonale fjørferaser. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav for høypatogen fugleinfluensa.

Registrering av hobbyfjørfe

Har du hobbyfjørfe, må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet:

Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet


Portforbud
For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs. Du kan fortsatt ha fuglene ute dersom du sikrer at de er inngjerdet og under tett tak. Du må beskytte fôr og vann, slik at ville fugler ikke kommer til det. Dersom du bruker ubehandlet overflatevann til fuglene, må du koke det først slik at smitten ikke kan overføres.

Dersom du til vanlig har ender, gjess og høns gående sammen, kan du ikke det nå i denne perioden.

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

    • andefugler
    • måkefugler
    • vadere
    • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
    • åtseletere (kråke og ravn)

Det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

For mer og oppdatert informasjon, følg med på mattilsynet.no