FRIST FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2021

 

Frist for å sende inn eller å fornye søknad om spillemidler er satt til 17. oktober 2021.

Søkere må sette seg godt inn i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet».

Søknaden sendes elektronisk på nettstedet www.anleggsregisteret.no.